Pod pojmem smrtelné onemocnění si většina z nás představí rychle se rozvíjející chorobu typu rakoviny nebo smrtelnou formu infarktu či mrtvice. Výzkumem bylo zjištěno, že více než polovinu z celkového počtu úmrtí mají na svědomí naopak pomalu se rozvíjející onemocnění. Lze tedy alespoň částečně riziku předčasného úmrtí předcházet.
smrtka za kuřákem
Jako příčina číslo 1 byla určena ischemická choroba srdeční (ICHS). Ta je způsobena nedostatečným prokrvením srdečního svalu, což bývá způsobeno aterosklerózou, při které dochází k ukládání tukových látek do stěny cév. Rizikovými faktory je vysoký krevní tlak a cholesterol, kouření, nadměrný dlouhodobý stres, genetika, diabetes a nadváha. Prevence spočívá v poctivém užívání léků, pravidelném cvičení, správné životosprávě a hlavně být nekuřákem.
Příčinou číslo 2 je cévní mozková příhoda (mrtvice). Dojde k ní, pokud se v mozku ucpe nebo praskne krevní céva. Mozkové buňky začnou rychle odumírat, můžeme pociťovat zmatenost, necitlivost, mít problém s chůzí nebo zrakem. Dostane-li se člověku léčení do 3 hodin po projevu prvních příznaků, je šance, že následky nebudou tragické. Rizikovými faktory jsou ženské pohlaví, kouření, genetika, vysoký krevní tlak. Prevence je stejná jako u ICHS.
Překvapivě příčinou číslo 3 jsou infekce dolních cest dýchacích a plic. Způsobuje je virus chřipky, virový či bakteriální zápal plic, bronchitida, tuberkulóza. Neléčené infekce dolních cest mohou vést k selhání dýchání a ke smrti. Rizikovými faktory je astma, chřipka, kouření, slabá imunita nebo dětský kolektiv. Prevencí je očkování proti chřipce, pneumokokům a dodržování hygieny.
Číslo 4 obsadila v našem žebříčku rakovina hrtanu, plic, průdušek a průdušnice. Hlavní příčinou je kouření a toxiny v životním prostředí, jako výfukové plyny, plísně, používání pevných paliv a následný kouř. Prevence bohužel moc známá není, jedině nekouřit a snažit se pobývat v co nejčistším životním prostředí.
miska salátu
Další místa obsadil Diabetes mellitus (cukrovka), Alzheimerova choroba a jiné demence. Ani cirhóza, jako důsledek poškození jater, není neobvyklá. Rizikovým faktorem je alkoholismus, jaterní steatóza a chronické virové hepatitidy. Prevencí je opět zdravá životospráva, vyhýbání se alkoholu a  riziku nakažení virovou hepatitidou.
Na něco se zemřít musí, ale určitě je lepší snažit se o prodloužení života dodržováním doporučeného životního stylu.